Choď na obsah Choď na menu
 


Spravodaj 2009/2010

12. 3. 2012

 

Spravodaj 2009/2010
 
Príhovor
Výstavná sezóna 2009/2010 patrila z pohľadu slovenských chovateľov medzi najnáro­čnejšie, ale aj najúspešnejšie. Vrcholom dlhoročného snaženia a šľachtiteľskej práce bola bezpochybne Európska výstava v Nitre, kde sme mali možnosť porovnať naše odchovy s králikmi z chovateľsky najvyspelejšej Európy a to priamo doma. Mnohí z nás sa tejto šan­ce pevne chytili a v silnej konkurencii sa nie len nestratili, ale patrili k najlepším. Všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili či už ako garanti, vystavovatelia, ale aj ako návštevníci, patrí vďaka lebo aj týmto spôsobom podporili slovenské chovateľstvo a prezentáciu Slovenska v Európe. Aj keď sa dlho nevedelo ako táto významná akcia dopadne, výsledok prevýšil očakávania čoho dôkazom sú mnohé maily, listy a poďakovania od domácich, ale hlavne zahraničných účastníkov.
Z pohľadu nášho klubu sa dá hodnotiť EV ako veľmi úspešná. Okrem výborných výsled­kov našich členov sa klub prezentoval aj samostatným propagačným stánkom, ktorý bol umiestnený v pavilóne M5. Návštevníci sa v ňom mohli informovať o slovenských národ­ných plemenách králikov a rexoch, ako aj možnosti členstva v našom klube. Prvé výsledky tejto propagácie sa prejavujú v žiadostiach o členstvo v klube od chovateľov z Maďarska, Poľska či Ukrajiny.
V priebehu roku 2009, ale hlavne začiatkom roku 2010 došlo v našom klube aj k istej obmene členskej základne v dôsledku vzniku nového Klubu zemplínskeho králika. Určite sa zhodneme na tom, že to nebolo nutné, ale život nám prináša rôzne situácie a je len na ich účastníkoch ako sa nakoniec rozhodnú. Potešujúce je, že v krátkom čase sa do klubu prihlásili noví členovia, ktorí majú veľmi kvalitné chovy a hlavne majú záujem pracovať v prospech Klubu chovateľov králikov národných plemien a rexov.
Novinkou je zatraktívnenie veľkej časti pôvodných klubových súťaží, ale tiež doplnenie novými. Hlavným dôvodom je spropagovanie rôznych skupín plemien, ktoré náš klub zdru­žuje a tak aj rozšírenie medzi chovateľmi.
Ďalšou novinkou je vytvorenie novej klubovej www.rexklub.sk stránky na ktorej ob­sahu sa postupne pracuje. Týmto žiadame všetkých členov klubu o trpezlivosť a hlavne o pomoc pri jej tvorení. Každý dobrý nápad veľmi pomôže.
Zo všetkých strán už takmer rok počúvame o hospodárskej kríze, ktorá má celosvetové ekonomické dôsledky. To že táto kríza postihla aj našu krajinu je poznateľné, ale ak ste sa touto témou zaoberali podrobnejšie určite ste sa dostali aj k dôvodu vzniku tejto krízy, ktorým nebolo nič iné ako obrovský morálny úpadok súčasnej spoločnosti. Ľudia sa len veľmi zriedkavo poučia z chýb iných a veľa krát sa musia poučiť na vlastných. Dúfajme, že si z tejto krízy vezmeme ponaučenie a celá spoločnosť sa čo najskôr zrevitalizuje.
V našom klube sa už od začiatku oslovujeme priateľmi. Verím, že v podobnom duchu sa budú chovatelia a priaznivci národných plemien a rexov stretávať a spolupracovať aj v budúcnosti a okrem pomoci s chovným materiálom si budeme pomáhať aj ľudsky.
Do chovateľskej sezóny 2010/2011 vám prejeme veľa síl na zvládnutie situácii, ktoré nám pripraví život. Prajeme vám, aby ste si z každej situácie vedeli vybrať to pozitívne a aby ste mali dostatok síl šíriť to dobré aj medzi s
ŠKV Veľká Ida
Posledný septembrový víkend sa už tradične konala výstava drobných zvierat vo Veľkej Ide, ktorej súčasťou je aj špeciálna klubová výstava holíčskych modrých králikov. V roku 2009 sa konal v poradí už štvrtý ročník tejto zaujímavej súťaže a aj keď bol počet vystavených králikov o niečo nižší, táto akcia má veľký význam pre propagáciu tohto pekného plemena králikov.
Je obrovskou škodou, že sa na tejto výstave, ktorá je zaradená do oficiálneho kalendára klubových akcií, nezapája viac chovateľov Hm králikov z ostatných častí Slovenska. Posudzovanie zabezpečil MVDr. Peter Supuka a o krásne ceny sa aj tento rok postaral náš čestný predseda pán Jozef Šuster. Organizáciu ako aj priebeh výstavy zabezpečili členovia ZO Veľká Ida pod vedením Gabriela Pósu. Všetkým, ktorý sa podieľali na vydarenom priebehu tejto akcie patrí srdečná vďaka.
Výsledky súťaže ŠKV Hm Veľká Ida 2009
Šampión                     1.0     S 3-9     S 2130     95,0     Alexander Stecz
1. Vice- Šampión        1.0     S 4-9     S 2305     95,0     Alexander Stecz
Šampiónka                0.1     S 3-9     S 2133     95,0     Alexander Stecz
1. Vice- Šampiónka   0.1     S 3-9     S 2128     94,5     Gabriel Pósa
2. Vice- Šampiónka   0.1     S 3-9     S 2127     94,0     Gabriel Pósa
 
EV Nitra 2009
Chovateľský sviatok roku 2009 v podobe 26. Európskej výstavy v Nitre je už za nami a každý z nás, chovateľov králikov, ale tiež v chovateľských kluboch či ZO SZCH sa určite pristihol pri malom zhodnotení. Čo sme spravili dobre, čo mohlo byť o niečo lepšie
a v čom nám chovateľská Európa utiekla. Veľmi potešiteľná skutočnosť je to, že sa naši chovatelia v tak silnej konkurencii nestratili, ba niektorí sa zaradili k úplnej špičke
v danom plemene. Takmer 7900 králikov z 19 krajín starého kontinentu rôznych tradičných plemien králikov doplnených o širokú paletu národných plemien, ktoré na našich výstavách nestretávame bolo určite nezabudnuteľným zážitkom nie len pre návštevníkov, ale aj pre posudzovateľov či garantov. Najviac vystavených králikov pochádzalo
z Nemecka za ktorým nasledovalo Slovensko a Česká republika.
Som veľmi rád, že naši chovatelia sa v tak hojnom počte zúčastnili tejto krásnej akcie a že odchovy, ktoré do Nitry pripravili v mnohých prípadoch patrili k ozdobám výstavy. Do istej miery sa ukázala aj dôležitosť a významnosť chovateľských klubov a ich práce na rast kvality plemien, ktoré sú v týchto kluboch združené. A práve plemená z našich najsilnejších klubov nazbierali väčšinu najvýznamnejších titulov a nestratili sa či už medzi belgickými obrami, veľkými svetlými striebornými, činčilami veľkými, baranmi či širokou paletou rexov.
Králiky členov klubu chovateľov národných plemien a rexov patrili medzi najúspešnejšie spomedzi všetkých takmer 1800 králikov slovenských vystavovateľov. Naši členovia získali 5 x titul Európsky majster, desať európskych šampiónov a množstvo čestných cien.
Potešujúca je hlavne skutočnosť, že veľká časť našich národných plemien vystavovali aj vystavovatelia za zahraničia, čím sa splnila podmienka na súťaž o najvyššie tituly. Veľmi dobrým dojmom pôsobila kolekcia slovenských sivomodrých rexov, holíčskych modrých, ale tiež zemplínskych králikov. Mnohých možno prekvapilo, že u zemplínskych králikov získal európskeho majstra zahraničný vystavovateľ p. Kubálek z ČR, ale kto si tieto králiky prezrel detailne, bolo to úplne zaslúžene. Okrem krásnych králikov sa náš klub prezentoval aj samostatným prezentačným stánkom, ktorý sa nachádzal v hale M5.
EURÓPSKI MAJSTRI
Holičsky modrý
387,0 b
Supukovi
Slovenský sivomodrý rex
385,0 b
Supukovi
Kastorex
384,0 b
Ján Supuka - MCH
Rex činčilový
382,5 b
Ján Supuka – MCH
Zdrobnený slovenský sivomodrý rex
385,0 b
Ján Supuka - MCH
EURÓPSKI ŠAMPIÓNI
Zemplínsky králik
0.1
96,0 b
Bartolomej Venceľ
Holíčsky modrý
1.0
97,5 b
Supukovi
Holíčsky modrý
0.1
96,5 b
Ján Petrík
Kastorex
1.0
97,0 b
Ján Sabaka
Rex činčilový
1.0
97,0 b
Karol Maruška
Slovenský sivomodrý rex
1.0
96,5 b
Supukovi
Zdrobnený rex čierny
1.0
96,5 b
Supukovi
Kastorex
0.1
97,0 b
Ján Supuka– MCH
Rex činčilový
0.1
96,5 b
Ján Supuka- MCH
Zdrobnený Ss rex
0.1
96,5 b
Ján Supuka- MCH
Alekšince 2010
V dňoch 22. a 23.januára sa konala klubová špeciálna výstava klubu chovateľov králikov národných plemien a rexov. Prvý krát, spoločne s klubom KANINO v Alekšinciach pri Nitre. Vo veľmi dobrých výstavných podmienkach a vo výbornej atmosfére prebehlo v prvý deň posudzovanie, ktoré na našej špeciálke zabezpečili posudzovatelia p. Alexander Stecz, p. Pavol Haspra a p. Miroslav Tomašov. Posudzovania sa zúčastnil aj vzácny hosť z českého Rex klubu a to predseda p. Milan Kozubík. Príjemným spestrením celej klubovej akcie bolo prijatie u starostu obce Alekšince, ktoré pokračovalo  posedením spoločne s členmi klubu KANINO.
Aj keď sa výstava konala pomerne neskôr ako po minulé roky a to ešte v tak výstavne náročnom roku, vystavených bolo 153 králikov od 15 chovateľov vo veľmi vysokej kvalite. Vystavených bolo šestnásť plemien, medzi ktorými bol najpočetnejší slovenský sivomodrý rex. Na výstave bola vystavená aj jedná novinka a to rex železitý z chovu p. Štefana Adamca.
MVDr. Peter Supuka

 

 
 Výsledky súťaží
SÚŤAŽ O MAJSTRA KLUBU:
1. 
Supukovci
767,0 b
2.
p. Adamec Štefan
761,0 b
3.
p. Hučko Jaroslav
748,0 b
SÚŤAŽ O NAJLEPŠIEHO CHOVATEĽA Ss rexov:
1.
Supukovci
769,0 b
2.
p. Adamec Štefan
761,0 b
3.
p. Štefan Štefík
758,5 b
SÚŤAŽ O NAJLEPŠIEHO CHOVATEĽA Hm:
1.
Supukovi
770,5 b
2.
p. Alexander Stecz
757,0 b
3.
p. Daniel Benko
756,5 b
SÚŤAŽ O NAJLEPŠIEHO CHOVATEĽA Ze:
1.
p. Karol Maruška
381,0 b
2.
p. Bartolomej Venceľ
380,0 b
3.
p. Michal Bidleň
379,5 b
MEMORIÁL IMRICHA VANEKA:
1.
Supukovi 
1539,5 b
2.
p. Pavol Žák
1045,5 b
 
 
Účasť
na EV
Ceny
na EV
Účasť
na KV
Šampióni/
šampiónky
Majster
Mem.
Hm
Ss
Ze
Reg.
Schô-
dza
Spolu
Poradie
Supukovi
440
1450
360
1700
200
50
50
50
 
200
10
4510
1.
Adamec
40
 
80
340
150
 
 
40
 
83
10
743
2.
Stecz
80
 
40
230
 
 
40
 
 
47
10
447
3.
Sabaka
200
200
 
 
 
 
 
 
 
28
 
428
4.
Petrík
120
150
 
 
 
 
 
 
 
84
10
364
5.
Krajčír
80
 
40
140
 
 
 
 
 
33
10
303
6.
Kubík
 
 
40
230
 
 
 
 
 
13
10
293
7.
Štefík
80
 
40
100
 
 
 
30
 
15
10
275
8.
Karaman
40
100
40
40
 
 
 
 
 
34
10
264
9.
Maruška
80
100
 
 
 
 
 
 
50
21
 
251
10.
Venceľ
40
100
 
 
 
 
 
 
40
65
 
245
11.
Hučko
 
 
 80
 
 100
 
 
 
 
 35
 10
 225
 12.
Tomašov
 40
 150
 
 
 
 
 
 
 
 22
 10
 222
 13.
Bidleň
 40
 50
 
 
 
 
 
 
 30
 100
 
 220
 14.
Žák
 40
 
 40
 40
 
 40
 
 
 
 24
 10
 194
 15.
Pósa
 40
 
 40
 40
 
 
 
 
 
 29
 10
 159
 16.
Benko
 80
 
 
 
 
 
 30
 
 
 6
 10
 126
 17.
Forberger
 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 12
 10
 62
 18.
Musák
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32
 10
 42
 19.
Piatnička
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 42
 
 42
 19.
Uhrín
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41
 
 41
 20.
Beták
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15
 10
 25
 21.
Novák
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24
 
 24
 22.
Martinec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12
 10
 22
 23.
Daňo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22
 
 22
 24.
Lukáč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20
 
 20
 25.
Pavligovský
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20
 
 20
 25.
Miča
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 10
 16
 26.
Ing. Adamec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 10
 13
 27.
Giertl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 10
 13
 27.
Adam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 12
 28.
Sabo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 11
 29.
Tomko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7
 
 7
 30.
Mlynarčík
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 4
 31.
Šampióni a šampiónky 2009
Kastorex
1.0             
S 1-9           S- 442          97,0 b         p. Štefík                        - Šampión klubu 2009
S 3- 9          S- 5707        96,5 b         p. Karamann                - II. miesto
S 3- 9          S- 6311        96,0 b         Supukovi                      - III. miesto
0.1
S 3- 9          S – 6312      97,0 b         Supukovi                      - Šampiónka klubu 2009
S 5- 9          S- 604          96,5 b         Supukovi                      - II. miesto
S 3- 9          S- 5715        96,5 b         p. Karamann                - III. miesto
Slovenský sivomodrý rex
1.0
S 1- 9          K- 402          96,5 b         p. Adamec                    - Šampión klubu 2009
S 3- 9          K- 5707        96,5 b         p. Adamec                    - II. miesto
S 2- 8          S- 502          96,5 b         p. Adamec                    - III.- miesto
0.1
S 2- 9          S- 3917        95,5 b         p. Žák                            - Šampiónka klubu 2009
S 3- 9          K- 6006        95,5 b         p. Adamec                    - II. miesto
S 4- 9          S- 1525        95,0 b         Supukovi                      - III. miesto
Slovenský pastelový rex
1.0             
S 3- 9          S- 203          95,0 b         Supukovi                      - Šampión klubu 2009
S 3- 9          S- 303          94,5 b         Supukovi                      - II. miesto
0.1
S 3- 9          S- 207          96,5 b         Supukovi                      - Šampiónka klubu 2009
S 2- 9          S- 302          96,0 b         p. Adamec                    - II. miesto
S 3- 9          S- 206          95,5 b         Supukovi                      - III. miesto
Zemplínsky rex
1.0
S 3- 9          S- 101          96,0 b         Supukovi                      - Šampión klubu 2009
0.1
S S- 9          S- 103          96,0 b         Supukovi                      - Šampiónka klubu 2009
Rex činčilový
1.0
S 5- 9          S- 5219        96,5 b         Supukovi                      - Šampión klubu
S 3- 9          S- 5210        96,0 b         Supukovi                      - II. miesto
S 5- 9          S- 5218        95,5 b         Supukovi                      - III. miesto
0.1
S 4- 9          S- 1622        96,0 b         Supukovi                      - Šampiónka klubu
S 3- 9          S- 5214        96,0 b         Supukovi                      - II. miesto
S 3- 9          S- 5215        95,0 b         Supukovi                      - III. miesto
Rex oranžový
1.0
S 3- 9          S- 4802        95,5 b         Supukovi                      - Šampión klubu
S 5- 9          S- 4805        95,0 b         Supukovi                      - II. miesto                          
0.1
S 5- 9          S- 4809        96,0 b         Supukovi                      - Šampiónka klubu
S 3- 9          S- 4804        96,0 b         Supukovi                      - II. miesto
S 5- 9          S- 3504        96,0 b         p. Adamec                    - III. miesto
DS rex
1.0
S 4- 9          90- 12          96,0 b         p. Katrinec                    - Šampión klubu
Rex Kum
1.0
S 5- 9          S- 1202        94,0 b         p. Kubík                        - I. miesto
S S- 9          S- 2101        93,5 b         p. Kubík                        - II. miesto
Rex siamský modrý
1.0
S 4- 9          S- 2102        96,0 b         p. Kubík                        - Šampión klubu
0.1
S 3- 9          S- 102          94,0 b         p. Kubík                        - I. miesto
Zdrobnený DS rex
0.1
S 3- 9          S- 402          95,5 b         p. Krajčír                       - Šampiónka klubu
S 4- 9          S- 207          94,5 b         p. Krajčír                       - II. miesto
S 4- 9          S- 104          93,5 b         p. Krajčír                       - III. miesto
Zdrobnený Ss rex
1.0
S 3- 9          S- 401          95,0 b         Supukovi                      - Šampión klubu
0.1
S 4- 9          S- 205          96,0 b         Supukovi                      - Šampiónka klubu
S 3- 9          S- 405          96,0 b         Supukovi                      - II. miesto
S 4- 9          S- 203          94,0 b         Supukovi                      - III. miesto
Zdrobnený slov. pastelový rex
1.0
S 3- 9          S- 202          95,0 b         Supukovi                      - Šampión klubu
Zdrobnený rex modrý
1.0
S 3- 8          S- 101          95,5 b         Supukovi                      - Šampión klubu
Holíčsky modrý
1.0
S 3- 9          S- 1711        96,5 b         Supukovi                      - Šampión klubu
S 3- 9          S- 1710        95,0 b         Supukovi                      - II. miesto
S 3- 9          P- 1609        94,0 b         p. Miča                          - III. miesto
0.1
S 3- 9          S- 1714        96,5 b         Supukovi                      - Šampiónka klubu
S 3- 9          S- 1713        95,5 b         Supukovi                      - II. miesto
S 2- 9          P- 1614        94,0 b         p. Miča                          - III. miesto

 

Registrácia

 

Počty zaregistrovaných králikov národných plemien a rexov k 31.12.2009
(pre porovnanie aj v roku 2008)
Plemeno        2009            2008              Plemeno                 2009             2008
Ze                      166               302              Rex Kum                     13                  64
Hm                    135                 99              Rex Kuh                       10                     
Ca                      229               237              Rex Rm                          4                     
Ss rex                253               176              Rex Sim                         9                  15
S pa rex              34                 26              Z Ss rex                       20                     
Ze rex                    8                 12              Z S pa rex                      8                     
Or rex                  40                 20              Z Or rex                          6                     
Či rex                   59                 30              Z Ca                             19                  50
Rex bčo               15                   4              Z DS č                          17                     
Rex m                  23                 43              Z bčo rex                        6                     
Rex ha                   5                 13              R chov Ss rex             23                     
Rex DS č             13                 50              R chov S pa rex            4                     
Rex DS čž           13                                   R chov Z Ss rex            5                     
Rex Rys               33                 24              R chov Z bčo rex        20                     
Spolu bolo v roku 2009 zaregistrovaných v našom klube 1193 králikov z chovov 35 členov.
V roku 2008 to bolo 1127.

 
 

 

 
 

 


Posledné fotografieArchív

Kalendár
<< september / 2019 >>


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 43979
Mesiac: 288
Deň: 5