Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica z VČS 2013

Zápisnica č. 2/2013

Schôdza výboru – Košice

7.9.2013

Zúčastnení – p. Štefan Adamec, MVDr. Peter Supuka, Ing. Miloš Supuka, p. Gabriel Pósa

Ospravedlnený – p. Alexander Stecz

Zapisovateľ – MVDr. Peter Supuka

  1. Privítanie účastníkov a otvorenie schôdze – Ing. Miloš Supuka
  2. Kontrola plnenia uznesení:

Uznesenia 1-3/2013 – splnené

Uznesenia 4-5/2012 – plnia sa a trvajú

       3. Príprava Klubová špeciálnej výstavy v Geči 2013

Posudzovatelia – p. Adamec Štefan, p. Petrík Ján, p. Forberger Štefan a ing. Miloš Supuka

Uznesenie č. 6/2013 – poslať žiadosť o delegovanie posudzovateľov, počet podľa prihlásených králikov – MVDr. Peter Supuka

Uznesenie č. 7/2013 – zistiť záujem o nocľah a pre členov klubu v blízkosti výstaviská a rezervovať ho

Uznesenie č. 8/2013 – zaistiť tlač katalógu s ocenením

Uznesenie č. 9/2012 – zabezpečiť občerstvenie pre posudzovateľov a členov klubu na sobotu a nedeľu

Uznesenie č. 10/2012 – zorganizovať výročnú schôdzu členov klubu pri ŠKV v Geči, pozvať členov klubu a pripraviť všetky záležitosti – poháre, občerstvenie

5. Diskusia

6. Záver

 

MVDr. Peter Supuka – tajomník

 

 

 

 

 

 

Klub chovateľov králikov národných plemien a rexov

Zápisnica č. 3/2013

Schôdza výboru – N. Rudno

2.10.2013

Zúčastnení – p. Štefan Adamec, MVDr. Peter Supuka, Ing. Miloš Supuka

Ospravedlnení – p. Alexander Stecz, p. Gabriel Pósa

1. Privítanie účastníkov a otvorenie schôdze – Ing. Miloš Supuka

2. Krátka správa o doterajšej činnosti klubu a klubových akciách 2013

-           CVMK Košice  – p. Adamec

-           CV Lysá n. Labem – MVDr. Peter Supuka

3. Pripravované akcie klubu – MVDr. Peter Supuka

Klubová špeciálna výstava – 14.-15.12.2013 v Geči

Uznesenie č. 11/2012 – dať oznam o konaní výstavy do časopisu Chovateľ – Peter Supuka

Dohodnúť sa s p. Barlíkom na uverejnení oznamu o konaní ŠKV rexov a národných plemien v časopise Chovateľ. Do čísla 12/2013 dať článok o rexoch a zvýrazniť pozvánku do Geče.

Uznesenie č. 12/2012 – rozposlať členom klubu prihlášky na ŠKV v Geči

Rozposlať prihlášky emailom/poštou všetkým členom klubu. Poslať aj pozvánku na výročnú schôdzu a návrhy do výboru klubu.

Uznesenie č. 13/2012 - doplniť údaje na www stránke – p. Kasala

Všetky informácie posielať aj p. Kasalovi a uverejňovať ich na stránku klubu. Pomerne veľká sledovanosť zo zahraničia.

Uznesenie č. 14/2012 – skontaktovať sa s ZO Geča a dohodnúť podrobnosti výstavy

Dohodnúť s p. Nagyom počet klietok, termín naskladňovania a ostatné organizačné veci pre bezproblémový priebeh výstavy.

5. Diskusia

6. Záver

 

MVDr. Peter Supuka

 
 

 


Posledné fotografieArchív

Kalendár
<< november / 2019 >>


Štatistiky

Online: 2
Celkom: 44241
Mesiac: 297
Deň: 22