Choď na obsah Choď na menu
 


Spravodaj 2011

17. 5. 2012

Spravodajca 2011

                                        

Pár slov na úvod,

            práve sa vám do rúk dostáva Spravodajca 2011, ktorý vychádza v roku okrúhleho 20. výročia založenia klubu. Už sú to presne dve desaťročia, kedy sa stretla skupina nadšencov a chovateľov králikov národných plemien a rexov a založila Klub chovateľov králikov národných plemien a rexov. K tomuto výročiu boli všetkým aktívnym členom odovzdané pamätné plakety a zároveň bol vyrobený veľmi pekný spomienkový odznak.

            Od chovateľskej sezóny 2011 medzi nás pribudli aj chovatelia liptovských lyskov, ktorých v našom klube srdečne vítame a veríme, že sa už čoskoro zapoja do klubového života a hlavne klubových súťaží.

 

            Zároveň by sme medzi nami chceli privítať nových členov klubu, a to ing. Petra Irchu, p. Antona Slebodníka, p. Romana Tomka, p. Pavla Belicu a p. Pavla Reča a novým čakateľom sa stal p. Jaroslav Šobek, ktorý musí byť za člena schválený výročnou členskou schôdzou. Na výročnej členskej schôdzi v Ružomberku sme sa rozhodli vytvoriť v klube novú funkciu a to poradca chovu, ktorý bude mať na starosti odborne poradiť a usmerniť chovateľov v napredovaní kvality jednotlivých plemien. Ďalšou úlohou poradcov chovu bude zaznamenať a zhodnotiť kvality vystavovaných jedincov v daných plemenách, aby tam mali všetci členovia prehľad o kvalite chovu jednotlivých plemien. 

V chovateľskej sezóne 2012, ktorá je už v plnom prúde máme pred sebou niekoľko významných podujatí. Prvým je Celoštátna výstava mladých králikov v Ivánke pri Nitre, v poradí druhým podujatím je Špeciálna klubová výstava Hm, ktorá bude aj tento rok vo Veľkej Ide, tretím podujatím je Celoštátna výstava drobných zvierat v Nitre, najväčším chovateľským sviatkom je Európska výstava v nemeckom Lipsku a výstavnú sezónu uzatvoríme na Špeciálnej klubovej výstave rexov a národných plemien 15.-16.12.2012 v Geči. Nemôžeme tiež zabudnúť ani na množstvo okresných, oblastných či krajských výstav po celom území SR na ktorých sa naši členovia aktívne zúčastňujú. Veríme, že sa naším členom bude v roku 2012 dariť a že sa na najbližšej výročnej členskej schôdzi budú môcť pochváliť množstvom úspechov so svojimi odchovmi.

V našom klube sa už od začiatku oslovujeme priateľmi. Verím, že v podobnom duchu sa budú chovatelia a priaznivci národných plemien a rexov stretávať a spolupracovať aj v budúcnosti a okrem pomoci s chovným materiálom si budeme pomáhať aj ľudsky.

Do chovateľskej sezóny 2012 vám prejeme veľa síl na zvládnutie situácii, ktoré nám pripraví život. Prajeme vám, aby ste si z každej situácie vedeli vybrať to pozitívne a aby ste mali dostatok síl šíriť to dobré aj medzi svojich blízkych.

 

                                  

                        výbor Klubu chovateľov králikov národných plemien a rexov

ŠKV Veľká Ida

Posledný septembrový víkend sa už tradične konala výstava drobných zvierat vo Veľkej Ide, ktorej súčasťou je aj špeciálna klubová výstava holičských modrých králikov. V roku 2011 sa konal v poradí už šiesty ročník tejto zaujímavej súťaže a aj keď bol počet vystavených králikov o niečo nižší, táto akcia má veľký význam pre propagáciu tohto pekného plemena králikov.

Je obrovskou škodou, že sa na tejto výstave, ktorá je zaradená do oficiálneho kalendára klubových akcií, nezapája viac chovateľov Hm králikov z ostatných častí Slovenska. Posudzovanie zabezpečil MVDr. Peter Supuka a o krásne ceny sa aj tento rok postaral náš čestný predseda pán Jozef Šuster. Organizáciu ako aj priebeh výstavy zabezpečili členovia ZO Veľká Ida pod vedením Gabriela Pósu. Všetkým, ktorý sa podieľali na vydarenom priebehu tejto akcie patrí srdečná vďaka.

ŠKV Geča 2011

V dňoch 17. a 18. decembra sa konala klubová špeciálna výstava klubu chovateľov králikov národných plemien a rexov. Po prvý krát sa miesto konania výstavy stala Geča. Vo veľmi dobrých výstavných podmienkach a vo výbornej atmosfére prebehlo v prvý deň posudzovanie, ktoré na našej špeciálke zabezpečili posudzovatelia p. Miroslav Hrabovský, p. Alexander Stecz a ing. Miloš Supuka. Aj keď sa výstavy zúčastnilo iba 12 vystavovateľov, počet vystavených králikov 181 kusov, ako aj kvalita králik bola na veľmi vysokej úrovni.

Všetkých, ktorí sa výstavy zúčastnili potešila vysoká kvalita vystavených králikov. Ozdobou výstavy bola veľmi kvalitná expozícia  slovenských sivomodrých rexov, činčilových rexov, bielych červenookých rexov a široká paleta zdrobnených rexov. Za najkrajšieho samca výstavy s titulom Grand – Šampión bol vybratý slovenský sivomodrý rex p. Štefana Adamca a za najkrajšiu samicu výstavy bola vybratá činčilová rexka rodiny Supukových. 

 

 
 

 


Posledné fotografieArchív

Kalendár
<< september / 2019 >>


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 43979
Mesiac: 288
Deň: 5