Choď na obsah Choď na menu
 


VÝSTAVY

 

Prihláška na Klubovú špeciálnu výstavu
Geča 15.-16.12.2012
 
Klub chovateľov králikov národných plemien a rexov
 
Meno chovateľa:
Adresa:
Telefón:
Mail:
Člen ZO:
 
Číslo kl.
Pohlavie
1.0/0.1
Plemeno
Farba
Kolekcia
K4,K2,J
Predajná
cena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výstavné poplatky:
manipulačný poplatok 2 € + ..........kusov x 1,5 €..........+ katalóg 1 € ......................
 
Záujem o nocľah hláste u MVDr. Petra Supuku na tel. čísle +421915986733
 
Uzávierka prihlášok je 20.11.2012 !!!
Čitateľne vyplnené prihlášky zasielajte na adresu:
 
Štefan Adamec, Čsl. partizánov 256/34
972 26 Nitrianské Rudno
 
 
 
 
 
                                                                  .............................................................
                                                                                                   podpis
 
 
 
 
 
Sprievodný formulár
Špeciálna klubová výstava Klubu chovateľov králikov národných plemien a rexov
Geča 15.-16.12.2012
 
Chovateľ:
Adresa:
 
 
plemeno
farba
ľ. ucho
p. ucho
poznámka
1.
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
9.
 
 
 
 
 
10.
 
 
 
 
 
11.
 
 
 
 
 
12.
 
 
 
 
 
13.
 
 
 
 
 
14.
 
 
 
 
 
15.
 
 
 
 
 
16.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ..................................
potvrdenie vet. lekára
 
 
 
 
 
Výstavné podmienky na Klubovú špeciálnu výstavu 2012
15.-16.12.2012 SZCH ZO Geča
Klub chovateľov králikov národných plemien a rexov
1.      Klubovej špeciálnej výstavy - KŠ sa môžu zúčastniť chovatelia rexov a králikov národných plemien združených v tomto klube ak sú členmi klubu chovateľov králikov národných plemien a rexov.
2.      Králiky vystavené na tejto výstave, ktoré majú byť zapojené do klubových súťaží musia byť registrované cez klubového registrátora.
3.      Králiky sa na KŠ sa môžu vystavovať v 4 členných  kolekciách – 4 súrodenci alebo 2 +2 súrodenci alebo jednotlivo.
4.      Králiky je potrebné pred výstavou odvážiť a na sprievodný formulár uviesť hmotnosť a tetovanie. Na výstave budú králiky vážené iba kontrólne.
5.      Predaj králikov sa uskutoční cez garantov. K predajnej cene uvedenej v prihláške sa pripočíta 15 % v prospech klubu, ktoré platí kupujúci. Predávajúcemu bude uhradená plná suma uvedená v prihláške. Ak bude chcieť vystavovateľ zrušiť predaj, prípadne dohlásiť králikov na predaj na výstave, bude to možné po uhradení poplatku 1 € za kus. Výdaj predaných zvierat bude možný hneď po vyplatení. Predaj králikov bude prebiehať po posúdení.
6.      Uzávierka prihlášok je 20.11.2012, po tomto termíne nebude možné prihlášky prijať.
7. Vyplnené prihlášky zasielajte na adresu:Štefan Adamec,     Čsl. partizánov 256/34
97226 Nitrianské Rudno
8.      Výstavné poplatky sa hradia na výstave pri prijímaní zvierat.
9.      Králiky doručené na výstavu musia mať platné veterinárne potvrdenie, nie staršie ako 5 dní. Veterinárnu prehliadku s veterinárnym potvrdením je možné vykonať aj na výstave za poplatok 3 €.
10. Králiky musia byť na výstavu doručené 15.12.2012 do 9.00 a výdaj králikov bude prebiehať 16.12.2012 od 14.00.
11. Posudzovanie králikov bude 15.12.2012 od 9.00 bez prítomnosti verejnosti.
12. Výstava bude otvorená pre verejnosť 16.12.2012 od 8.00 do 14.00.
13. Vystavovateľ vyplnením a podpísaním prihlášky súhlasí s výstavnými podmienkami.
14. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu výstavných podmienok v záujme dobrého priebehu výstavy. V prípade nekonania výstavy z veterinárnych dôvodov alebo z iných nepredvídateľných dôvodov ostávajú výstavné poplatky v prospech klubu.
15. Organizátor zabezpečí počas výstavy kŕmenie, napájanie a ustajnenie vystavených králikov. Organizátor nezodpovedá za prípadné straty počas prepravy na výstavu a z výstavy.
16.  Výstavný výbor neručí za prepravky a iné predmety počas konania výstavy.
17. Dňa 16.12.2012 o 10.00 sa bude počas výstavy konať členská schôdza členov Klubu chovateľov králikov národných plemien a rexov na ktorú sú všetci členovia srdečne pozvaní.

 

 
 

 


Posledné fotografieArchív

Kalendár
<< september / 2019 >>


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 43979
Mesiac: 288
Deň: 5