Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica z VČS 11.3.2012

Klub chovateľov králikov národných plemien a rexov

Zápisnica č. 1/2012

Výročná členská schôdza – Ružomberok

11.3.2012

1. Privítanie účastníkov a otvorenie schôdze – Ing. Miloš Supuka

2. Voľba návrhovej komisie – Mikolaj, Beták, Tomášov

4. Krátka správa o činnosti klubu a klubových akciách 2011

-          CVMK Nitra – MVDr. Supuka

-          ŠKV V. Ida – p. G. Pósa

-          CV a KV v Nitre – MVDr. Supuka

5. Správa registrátora za rok 2011 – p. Š. Adamec

6. Správa o financiách za rok 2011 – p. A. Stecz

7. Správa kontrolóra za rok 2011 – p. Ján Petrík

8. Správa o www stránke – MVDr. Supuka

Nakoľko stránka www.rexklub.sk nie je aktualizovaná a správca ju nedopĺňa, výročná členská schôdza sa rozhodla ukončiť jej existenciu a vytvoriť novú bezplatnú www stránku. VČS tým poverila p. Jána Petríka, ktorý bude novú stránku klubu www.kchnpar.estranky.sk  spravovať a dopĺňať.

Uznesenie č. 1/2012 – vytvoriť novú www stránku a pravidelne ju aktualizovať – p. Ján Petrík – plní sa

9. Vyhodnotenie klubových súťaží za rok 2011 – MVDr. P. Supuka, p. J. Šuster, Ing. M. Supuka

10. Poradcovia chovu

Do funkcií poradcov chovu boli navrhnutí:

Skupina rexov aguty – p. Peter Beták

Skupiny plnofarebných rexov – p. Štefan Forberger

Skupiny strakatých rexov – p. Peter Krajčír

Skupina zdrobnených rexov – p. Miroslav Tomášov

Holíčske modré – p. Alexander Stecz

11. Rôzne

a)         prijatie nových členov klubu a chovateľov LL

            - Anton Slebodník – LL

            - Ing. Peter Ircha – Ss rex, S Pa Rex

            - Roman Tomko – Ss rex, Rex BČO, Rex O

            - Pavel Belica – DS rex

            - Pavel Rečo – Z rex m, Z rex bčo

b)         kalendár klubových akcií na rok 2012

            - ŠKV Hm V. Ida 9/2012

            - ŠKV Geča 15.-16.12.2012

Uznesenie č.2/2012 - usporiadať ŠKV Hm aj v roku 2012 – p. Pósa a výbor

Uznesenie č. 3/2012 usporiadať samostatnú klubovú výstavu rexov a národných plemien 15.-16.12.2012 v Geči  – výbor klubu

c)         Spravodaj 2011

Uznesenie č. 4/2012 pripraviť Spravodaj klubu 2011 – plní sa

d)         Usporiadať v roku 2012 schôdze klubu

Uznesenie č. 5/2012 – usporiadať 2x schôdzu výboru a 1x členskú schôdzu v roku 2012 – tajomník – plní sa

Uznesenie č. 6/2012 – spracovávať hodnotenia jednotlivých plemien z CV, CVMK, EV a ŠKV – poradcovia chovu

Uznesenie č. 7/2012 – vypracovať Štatút klubu a Typizačný kód – výbor klubu a poradcovia chovu

12. Diskusia a záver

MVDr. Peter Supuka – tajomník

 
 

 


Posledné fotografieArchív

Kalendár
<< september / 2019 >>


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 43979
Mesiac: 288
Deň: 4